Harmonizacja Trzech Jaźni

Dla osób, które chcą osiągać jeszcze większe sukcesy w swojej pracy nad sobą, w realizacji celów, a szczególnie Celu Duszy, polecam tzw. Harmonizację Trzech Jaźni.

To doprowadzanie do „jednomyślności” pomiędzy Świadomością, Podświadomością i Nadświadomością, aby każda wspierała obrany przez nas, dowolny cel, itp. To klucz do skutecznego usuwania ograniczeń i przeszkód życiowych, osiągania pełni, spokoju, radości i celów życiowych. Jest to też uruchamianie „wewnętrznego Dżina spełniania marzeń” w oparciu o harmonię i współdziałanie  z prawami Kosmosu dla dobra swego i wszystkich innych Istot z tym związanych.

To również pomocny krok jeśli ktoś planuje Odżywiać się Praną / Światłem.

 

Można również nabyć kopię obrazu energetycznego, malowanego w tej intencji, który ułatwia i wspiera Harmonizację Jaźni. Wystarczy aby obraz wisiał lub stał w miejscu widocznym. Kolory, kształty (święta geometria)  i energia obrazu działa na osobę, która przebywa w otoczeniu obrazu, spogląda nań a jeszcze intensywniej gdy medytuje z obrazem.

Do nabycia formaty różnej wielkości, oprawione lub nie.