spis treści książki Odżywianie Światłem. Moja Przygoda…

SPIS TREŚCI

1. Zamiast wstępu
2. Z podróży do Egiptu
3. Świadomość ograniczeń. Nowe możliwości. Człowiek Nowej Ery.
4. Dotyk Źródła poprzez Pranę.
5. Czy warto zastosować odżywianie praną. Porzucanie lęków. Rozwój Intuicji.
6. Schody Do Nieba – ze wspomnień Layoli
7. Koniec niewolniczej pracy z lęku o byt. Ukryte wzorce, jedzenie „w kratkę”.
8. Dieta Praniczna – spokojny trening w odżywianiu praną.
9. Korzyści z Odżywiania Praną.
10. List do Ashabeusza. Z pamiętników Layoli.
11. Akceptacja zdarzeń. Trening silnej woli.
12. DP – etapy w podążaniu Ścieżką Światła bez poczucia winy.
13. Francja. Rozwój Intuicji, Wewnętrzne Prowadzenie, PPM.
14. Prawdziwy Mistrz to nie zimny, marmurowy posąg na piedestale ale przystępny, ludzki i łatwy do naśladowania.
15. Restauracja – miłe miejsce też dla Jedzących Inaczej. Kulinarne przesłanie z Syriusza…
16. Wywiady stop. Odżywianie Praną to nie temat do taniej sensacji – to głębokie i osobiste przeżycie duchowe.
17. Twoja motywacja do przejścia na DP.
18. Przebudzenie Świadomości. Jedność. Dlaczego Odżywianie Praną.
19. Sympozjum Odżywiających się Praną.
20. O Mandalach, życiowych lekcjach i energii wyrobów i usług.
21. Poszerzanie świadomości, wzrost kreatywności, ucieczki umysłu.
22. Żywieniowy mezalians…
23. Ucieczek umysłu ciąg dalszy. Wykolejanie z szyn życia. Zakłócenia poziomów energetycznych.
24. Ze wspomnień Layoli. Jedność. Droga do Światła. PPP Layoli.
25. Pływanie z delfinami. Transformacja.
26. Proces Przejścia na Pranę – Święta Inicjacja.  [nie przepis! – przykłady kilku osób]

27. Listu do Ashabeusza ciąg dalszy.
28. PPP a religie. Uaktywnianie helis DNA. Podsumowanie. [PPP Proces Przejścia na Pranę]

29. Nie musisz się zmieniać dla innych – masz wolną wolę. Nie oceniaj, nie krytykuj. Doświadczaj i dokonuj najlepszych wyborów.
30. Przebudzenie Anioła.
31. Radość życia ponad wszystko. Na wszystko jest czas i miejsce w życiu.
32. Ludzie Nowej Ery. Transformujące działanie PPP.
33. Dzięki Ci Panie. Daj Siłę, Moc, bądź w dzień i w noc.
PRZESŁANIE od Archanioła Gabriela