przekaz z 18.07.2015

Czas radosny wnoście w życie,

cieszcie Dusze swe obficie robiąc to,

co tez kochacie i co w sercu swym

skrywacie.

Nic na potem nie odkładaj,

sam kierunek życiu nadaj

mając czas dziś, dnia każdego,

na zrobienie „coś miłego”,

odpoczynek, przyjemności,

bo się kąpiesz w swej światłości

a ta Ci ochronę daje.

Bez jedzenia TYM się najesz

i świadomość swą poszerzysz.

Ważne też jest to, w co wierzysz

i co mówisz, w każdej chwili.

Niechaj rozum Cię nie zmyli,

że są sprawy pilne wielce

i tak podda Cię rozterce –

wypoczywać czy pracować?

Działać z serca..? Rozumować..?

Tu być nie ma wątpliwości,

że w Twym życiu dobro gości

gdy w przestrzeni codzienności

dajesz sobie moc radości

i spowalniasz tempo swoje.

Wtedy płyną wszech łask zdroje,

każda sprawa się układa,

bowiem Wszechświat oną włada;

Ty mu dajesz przyzwolenie

przez harmonię, dostrojenie.

Tyś jest panem życia swego

i nikomu nic do tego

lecz gdy wiesz jak Prawo* działa

pomoc Ci jest dana stała (…)

Przekaz od Mistrzów Wniebowstąpionych odebrała Veni, 18.07.2015

* Prawo Kosmiczne