Polecam

http://www.swiadomoscsiebie.pl

[spoiler title=”Deklaracja Wolności” open=”0″ style=”2″]

DEKLARACJA WOLNOŚCI
My, Wolni Ludzie tej Ziemi
Ogłaszamy Koniec Epoki Niewoli.

Jesteśmy wolni, Jesteśmy samostanowiący,
Jesteśmy samoodpowiedzialni.

Bierzemy odpowiedzialność za Swoje Życie,
za Życie wszystkich Mieszkańców Ziemi i za naszą Planetę.

Ustanawiamy Pokój na Ziemi.
Uwalniamy Planetę od wojen i wszelkiej przemocy.

Ogłaszamy Zwycięstwo Ducha nad Materią.

Deklarujemy wolę Współpracy z Naszymi Braćmi i Siostrami z Kosmosu,
oraz wolę bycia członkiem Galaktycznej Federacji.

Zapraszamy Wszystkich Ludzi
do tworzenia Nowych Struktur politycznych i gospodarczych,
opartych na wzajemnym szacunku, miłości i prawdzie.

To My zmieniamy Nasz Świat
dla Dobra Nas Wszystkich i Ziemi.

Rada Wolnych Ludzi
Planety Ziemia

/deklaracja jest ważna z Twoim podpisem fizycznym lub wyrażeniem woli: TAK CHCĘ, ZGADZAM SIĘ, WYRAŻAM ZGODĘ/  deklarację zachowaj dla Siebie, jako dokument wyrażenia Twojej Wolnej Woli na realizację nowych paradygmatów na Ziemi/
……………………
Twój podpis
Deklaracja Wolności została zainspirowana 27 marca 2013r., g.1.13 przez Mistrza Saint Germain, który składa w nasze ręce projekt możliwy do zrealizowania w Nowej Złotej Erze Ziemi, o ile tak zdecydujemy.

Deklaracja Wolności jest jedną z trzech części Manifestu Duchowego, wraz z Inwokacją /już opublikowaną/ i programem, /jeszcze nie opublikowanym/, tworzą całość dokumentu, inspirującego Ludzi Nowej Ery do działania, poprzez wprowadzanie w czyn światłych idei, przekazanych przez Wzniesionych Mistrzów i Istoty Światła i Miłości.

[/spoiler] [spoiler title=”Inwokacja budzą się kwiaty…” open=”0″ style=”2″]

INWOKACJA
„BUDZĄ SIĘ KWIATY, BUDZĄ SIĘ LUDZIE”

CZĘŚĆ I
MY DZIECI ZIEMI – ŚPIEWAMY
MY DZIECI KWIATY – WSTAJEMY
MY LUDZIE BOGA – KOCHAMY
MY LUDZIE ZIEMI – IDZIEMY
ŚWIAT NASZ I ZIEMIĘ –  NIESIEMY
BO NASTAŁ CZAS
BO NASTAŁ CZAS

WIĘC WSTAŃ I WEŹ SWÓJ LOS W RĘCE
Z WDZIĘCZNOŚCIĄ ZA ŻYCIE, W PODZIĘCE
ZAŚPIEWAJ SWĄ PIEŚŃ
ZAŚPIEWAJ SWĄ PIEŚŃ
TRIUMFU, ZWYCIĘSTWA, ODWAGI.

I PODNIEŚ DO NIEBA SWĄ GŁOWĘ,
WZNIEŚ RĘCE I OGNIEM SIĘ STAŃ.

BĄDŹ  ISKRĄ, CO ŚWIAT TEN ROZPALA
MIŁOŚCIĄ, DOBROCIĄ I CNOTĄ
BY PIĘKNIE WRAZ  Z ZIEMIĄ I LUDŹMI
RADOWAĆ SIĘ ZŁOTĄ EPOKĄ.

EPOKĄ, GDZIE WSZYSCY SĄ BRAĆMI,
A NIEBO SIĘ SKŁANIA KU ZIEMI
I PŁYNIE PIEŚŃ ŻYCIA OD NOWA,
OD ŹRÓDŁA I JEST NIESKALANA.

PODNOSZĄ SIĘ LUDY, NARODY,
DŹWIĘK CZYSTY ICH BUDZI DO ŻYCIA
A SŁOŃCE OGRZEWA ICH BLASKIEM
I PIĘKNIE JUŻ ZIEMIA ZAKWITA.

POWSTAJĄ BOGOWIE TEJ ZIEMI,
POTĘŻNI, MOCARNI, OGROMNI,
GOTOWI BY STWARZAĆ NA NOWO
RAJ, KTÓRY ZOSTAWIĄ POTOMNYM.

CZĘŚĆ II

JA, BÓG TWÓJ, CO ZAWSZE JEST W TOBIE,
DZIŚ WZYWAM CIĘ BRACIE DO PRACY,
DLA SIEBIE, DLA MATKI TWEJ ZIEMI,
BO TO JEST ELEMENT WSPÓŁPRACY
NAS WSZYSTKICH, CO WZNOSIĆ SIĘ PRAGNĄ,
WRAZ Z GAJĄ DO WYŻSZYCH WYMIARÓW,
BY JEDNOŚĆ WŚRÓD LUDZI POWSTAŁA ,
DLA DOBRA NAS WSZYSTKICH I RAJU.

LECIMY SWOBODNIE I PRĘDKO,
DZIAŁAMY RADOŚNIE I LEKKO
WZNOSIMY SIĘ CALI DO NIEBA,
GDZIE OJCIEC NAS CZEKA ODWIECZNIE
WRACAMY DO ŹRÓDŁA, DO BOGA,
BY ZOSTAĆ NA ZAWSZE, BEZPIECZNIE.

DO DOMU, DO MATKI, DO OJCA,
BRZMI PIEŚŃ, CO ODBIJA SIĘ ECHEM,
I CIĄGNĄ NAS TŁUMY OGROMNE
WSZYSTKIMI ŚCIEŻKAMI Z POŚPIECHEM,
BY ZDĄŻYĆ PRZED ŚWITEM JUTRZENKI,
CO WSZYSTKICH OŚLEPI SWYM BLASKIEM
I ODTĄD JUŻ Z KAŻDYM DNIEM NASZYM
WCIĄŻ JAŚNIEJ BĘDZIE I JAŚNIEJ
I LEPIEJ, I PIĘKNIEJ, BOGACIEJ,
MIŁOŚNIE, RADOŚNIE, CUDOWNIE,
BO WSZECHŚWIAT NAS KOCHA, SWE DZIECI
I ZAWSZE ODPŁACA NAM HOJNIE.

WIĘC WSTAŃ I ZAKOŃCZ  TĄ GRĘ,
BO DUSZA TWOJA TAK CHCE.

AM ARAMEYA
Z MIŁOŚCIĄ
DLA LUDZI TEJ ZIEMI
23/24 marca 2013 r.

[/spoiler]

Leave a Reply