Mandala Duszy

Mandala Duszy – tworzona wg daty urodzenia osoby zmawiającej w podobny sposób jak inne Mandale z Intencją tyle,

że tutaj następuje odczyt Duszy –

co w niej gra, o co prosi, co chce wyrazić, jak wygląda.

 

Mandala ta wspiera duchowy rozwój danej osoby, otwieranie serca na Miłość względem siebie, innych, świata – wprowadza harmonijny przepływ energii, równowagę w dawaniu i braniu, poprawia poczucie własnej wartości, wydobywa ukryty potencjał i odpowiada na pytanie:

Kim jestem..?