Kursy wspierające OP

ten temat będzie poszerzony  (cdn)

 

Kursy wspierające to:

 

 

Seminarium Światła TOP – Trening Odżywiania Praną

Maski Oczyszczające , Miłości, Sukcesu

Spettacolo (uwalnianie starych wzorców i blokad energetycznych)

Droga Do Gwiazd

Nawiązywanie/pogłębianie kontaktu z Aniołami i Przewodnikami Duchowymi

sesje indywidualne np Harmonizacja Trzech Jaźni

Szkoła Mistrzów ze Śpiewem Językiem Światła