Kursy przygotowujące do OP

DIETA   PRANICZNA – to łagodna droga do bretarianizmu z różnymi etapami dla osób bardziej i mniej zainteresowanych tym tematem

ODŻYWIANIE  PRANĄ –   ODŻYWIANIE ŚWIATŁEM –  INEDIA –   BREATHARIANIZM

 

Dieta Praniczna 1-3 to kurs przygotowujący systematycznie do zmniejszania racji czy odstawiania kolejnych produktów żywieniowych zanim osoba będzie gotowa przejść na Dietę Praniczną/Odżywianie Światłem. To również praca na poziomie energetycznym, duchowym, mentalnym, by osiągać coraz lepszą wersję samego(j) siebie.

Dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów przygotowujących do stosowania Diety Pranicznej / Odżywiania Praną, informacje płynące od Uczestników dotychczasowych spotkań, spostrzeżenia co do jakości pożywienia zalewającego rynek i jego wpływu na stan zdrowia populacji oraz potrzeby osób zainteresowanych utrzymaniem harmonii Ciała, Umysłu i Ducha spowodowały przeorganizowanie cyklu kursów Diety Pranicznej.

Z kursów mogą korzystać zarówno osoby zainteresowane przejściem na Dietę Praniczną (stopnie 1-2-3) jak i osoby zainteresowane pozostaniem przy opcji z jedzeniem materialnym ale z podnoszeniem świadomości w tym zakresie celem zadbania o swoje zdrowie, samopoczucie i tzw wgląd (kontakt z Przewodnikami Duchowymi)

 

Kurs ten obejmuje 3 spotkania weekendowe