Kalendarz Obfitości “SELF”

Klucz do Jaźni – a poprzez nią do Obfitości Duchowo-Materialnej

 

KALENDARZ i na jego bazie KURS   OBFITOŚCI
„Dynamiczny Self Obfitości”

To  bezterminowy Kalendarz Obfitości, tzw.SELF czyli JAŹN
zawierający 14 Energetycznych Obrazów – Mandali
namalowanych przez autorkę po 3 miesiącach
Odżywiania Praną.

Intencją Mandali
malowanych w tym szczególnym stanie
oczyszczenia i wysokich wibracji
było przyciąganie Dobrobytu, Obfitości przejawiającej się
pod postacią:
Zdrowia, Miłości, Pieniędzy, Udanych Relacji i wszystkiego,
co człowiek uważa za istotne w swoim życiu.
Jednym słowem Spełnienia
w każdej sferze życia.

Self  Obfitości
– poprzez przywracanie harmonii pomiędzy  Trzema Jaźniami –
Świadomością, Podświadomością i Nadświadomością,
daje możliwość oczyszczenia Ciała, Umysłu i Ducha
z bieżących i bardzo dawnych zapisów
dokonanych na poziomie komórkowym
a dotyczących kwestii zdrowia, powodzenia materialnego,
uczuciowego, zawodowego, życiowego…

Zawarte w Kalendarzu Mandale
służą pozytywną energią intencji, kolorów i świętej geometrii,
z miesiąca na miesiąc, rok w rok,
z coraz to lepszymi efektami.
Wystarczy, że Kalendarz wisi  na ścianie
a już działa na Podświadomość osoby,
która nań zerka,
pozwalając osobie tej łagodnie dostroić się
do Pozytywnych Wibracji Wszechświata,
a tym samym uzdrowić to, co dysharmonijne
i przyciągnąć
Wszystko co Najlepsze.

Jeśli jednak wiemy jak świadomie współpracować
z zawartymi w SELFIE Mandalami i tekstami,
według wskazówek z kursu
i po oczyszczaniu z energetycznego balastu przeszłości,
co będzie miało miejsce na kursie,
można świadomie przyspieszyć czy pokierować na właściwe tory dokonujące się
w Życiu Pozytywne Zmiany
i Spełnianie Marzeń

Zaproponowane na kursie ćwiczenia,
techniki oczyszczania czy doskonalenia siebie, medytacje, afirmacje
i sposoby pracy z Podświadomością i Nadświadomością,
mają pomóc zainteresowanym wznosić się na coraz to wyższe,
doskonalsze poziomy Jestestwa
z jednoczesnym doskonałym funkcjonowaniem w materii.
Opisany powyżej Kalendarz – SELF – czy kurs to sztuka łączenia Ducha z Materią –

Tego co nienamacalne (rozwój kreatywności, wzrost siły woli,

przywołanie radości, miłości i cech potrzebnych do osiągania sukcesów)

z tym, co namacalne (zwiększenie ilości dóbr materialnych).

Dzięki temu, iż Kalendarz-SELF
nie jest przypisany do żadnego, konkretnego roku,
możemy rok w rok korzystać z niego, by wznosić się,
po spirali miesięcy i przypisanych im ważnych zagadnień,
ku coraz to wyższym poziomom Świadomości,
porzucając lęki, destrukcyjne uczucia, negatywne przekonania,
złe nawyki, słabości, uzależnienia, opór przed zmianą,
bolesne zapisy i destrukcyjne wzorce z innych wcieleń,
zapisane na poziomie komórkowym,
oraz
wszelkiego rodzaju iluzje Matrixu i ograniczenia.

To tak jakby co roku,
na te same życiowe tematy, patrzeć z innej perspektywy
i z coraz to większym dystansem
a jednocześnie ze zrozumieniem mechanizmów,
które tworzyły życiowe przeszkody
aż stracą rację bytu – pojawiania się.
To rozumienie życiowych lekcji i kończenie z potrzebą
ich bezustannego „przerabiania”
(wyjście z błędnego koła).

Niech ten SELF będzie dla każdego niczym
SEJF…

Obfitości, oczywiście i wszelkiego spełnienia.

P.S.
Do SELFA dołączona jest również płyta CD z energetycznymi piosenkami, w wyk Vedy.

with Love & Light,
Veni