Bal Elfów – zwróć uwagę

                Raj org,2,mn        Drzewiec Słonko mimini          przebiśniegi,mn

Zapraszamy do Udziału w Obchodach Święta Miłości do Ziemi – w dni przesilenia:

wiosennego, letniego jesiennego, zimowego oraz dzień przed przesileniem (tzw wigilię, najlepiej po zachodzie słońca)

Najbliższe będzie 20.03.2016

to Uczta Duchowa, która może być połączona z wyborną zabawą, tańcami, śpiewem i innymi atrakcjami, w dowolnym miejscu Polski i Świata.

 

Podczas każdego przesilenia otwiera się Energetyczny Portal, przez który spływa potężny strumień Kosmicznej, zasilającej Energii oraz informacje dotyczące naszego duchowego dziedzictwa i pełni osobistych możliwości.

 

Korzystając z tego i naszych dobrych intencji, wykreujmy Pozytywne Zmiany na Ziemi, dla naszego wspólnego dobra i dla dobra przyszłych pokoleń.

 

Proponujemy wszystkim ludziom o otwartych sercach i umysłach, samodzielne zorganizowanie radosnych spotkań, w mniejszym lub większym gronie, w dowolnym miejscu.

 

Obchody Święta Miłości do Ziemi, to czas wyjątkowy dla nas wszystkich – Ludzi, Ziemi i całej Natury.

 

Postarajmy się skupić uwagę na otaczającym nas świecie, na sobie nawzajem, na relacjach w rodzinie, partnerstwie.

 

Przypomnijmy o wdzięczności i szacunku, które winniśmy sobie nawzajem, naszej Ziemi i całej Naturze.

 

Obudźmy w sobie Ducha Przyjaźni, Współdziałania, Poczucia Jedności.

 

Wzniećmy w sobie radość dziecięcych serc, otwartych na „niemożliwe”.

 

Poddajmy się pozytywnym, uzdrawiającym transformacjom.

Zasilmy się w tym szczególnym momencie świeżą, potężną energią – jakże potrzebną wszystkim do życia.

 

Otwórzmy się na wszelką obfitość.

 

Wyraźmy Radość Naszych Serc, zachwyt nad pięknem Ziemi i Wdzięczność za wszystko co nam daje. Bo to chwila Pamięci o Niej i moment zwrócenia ku Niej swych Serc.

 

Czas odpowiedni na to jest … zawsze ale przede wszystkim w momencie najmocniejszych doznań energetycznych, czyli podczas przesileń i równonocy.

 

Przeznaczmy trochę czasu, np. przy ognisku, na czytanie przypowieści czy bajek z morałem, zachęcających do refleksji nad własnym życiem lub budujących pozytywnie rozmów.

 

Każdy Bal Elfów ma temat wiodący, pozwalający uzdrowić jakiś syndrom.

 

Uczestnicząc w nim możemy spodziewać się poprawy relacji, wzrostu poczucia własnej wartości i miłości do siebie, innych i świata, entuzjazmu do życia, radości, wzrostu świadomości, lepszej relacji z materią, uzdrowienia miejsc i aktywowania mocy – mocy tych miejsc i osobistej, lepszych skutków dla Ziemi i Jej Mieszkańców.

 

Pomóżmy więc Ziemi w oczyszczeniu Jej energii z nagromadzonych dysharmonii, wynikających z działań ludzi, przeprośmy Matkę Ziemię i Jej Mieszkańców za wyniszczające działania.

 

Bale Elfów uruchamiają w nas kreatywność i artyzm, ukryte predyspozycje oraz odwagę do rozwijania tego, co może być wykorzystane w potrzebach egzystencjalnych.

To furtka do wewnętrznych Skarbów Boskiego Dziecka w nas.

To uruchomienie pełni naszego potencjału – właśnie Boskiego Dziedzictwa.

To tylko niektóre efekty.

 

Bale Elfów obchodzimy cyklicznie, cztery razy w roku, w przesilenia i równonoce. Nie mają one charakteru komercyjnego.

 

Jeśli chcesz ogłosić na swojej stronie internetowej, blogu, facebooku, czy w inny sposób informacje o dobrodziejstwie cyklicznych Balów Elfów i najbliższej dacie kolejnych obchodów, to z Serca Dziękujemy.

 

Jest to działanie non profit – jego celem jest Jedność nas wszystkich i połączenie sił z Miłości do Ziemi i w trosce o przyszłość naszą i następnych pokoleń.

 

Polecamy też tekst do Lawendowej Medytacji:

 

Zapraszamy.

BAL ELFOW obraz,ok