Korzyści z Medytacji

Podczas Medytacji dochodzi m.in. do: (spisane na podstawie relacji uczestników)

– harmonizacji Ciała, Umysłu i Ducha

– wprowadzania w siebie obecności Jam Jest
– oczyszczania z obcych bytów (nieproszonych gości…)
– „łatania” dziur w aurze i wzmocnienia jej
– przepracowania karmy
– lepszego zrozumienia koniecznych do przejścia lekcji życiowych, przyczyn powielanych
błędów (przychodzą rozwiązania)
– usuwania tzw. implantów pochodzących od obcych cywilizacji, co stałoby nadal na drodze do pełnego wglądu i harmonii czy bycia w Świetle
– usuwania pasożytów ciał emocjonalnych, mentalnych, negatywnych form
myślowych, etc
– do oczyszczania z klątw i czarów
– obietnic, ślubów ubóstwa i celiabtu, zbędnie poczynionych więzów krwi…etc
– poszerzenia świadomości, zrzucania zasłon iluzji i spojrzenia na te same życiowe sprawy
z różnych stron a tym samym do znalezienia nowych rozwiązań w codziennych kwestiach
– do podejmowania lepszych decyzji w życiowych sprawach
– do oczyszczania z negatywnych wzorców, przekonań, natręctw myślowych,…
– do uwolnienia ze starych (zapieczonych, zapomnianych)  emocji – żalów, złości,
zazdrości…oraz poczucia winy…braku samoakceptacji…   następuje
oczyszczenie ze starego, zbędnego balastu który utrudnia kroczenie naprzód w Tu i Teraz
– do uzdrowienia relacji poprzez wybaczenie i obudzenie Miłości Bezwarunkowej a nawet
Absolutnej na głębokim poziomie
– następuje oczyszczenie pamięci komórkowej z bolesnych przeżyć wszelkich wcieleń, traum,
– może dojść do uzdrowienia ciała fizycznego z jakiejś dolegliwości
– do uwolnienia od jakiegoś uzależnienia (nałogu)
– bywały uzdrowienia z bezpłodności
– dochodzi do odbudowy helis DNA
– i  do rozbudowy ciała świetlistego (co ułatwia m.in. przejście na odżywianie praną)
– do wzmocnienia kontaktu z Przewodnikami Duchowymi
– wzmocnienia intuicji
– przyspieszenia materializacji myśli i słów
– wzrostu poczucia bezpieczeństwa (że cokolwiek się dzieje dookoła nas, to jest SIŁA Stwórcza
która chroni i wspiera tych, którzy Jej ufają)
– dochodzi do odstresowania i uwolnienia od napięć ciała fizycznego i umysłu
– do wzrostu kreatywności ( co przydaje się również w pracy zawodowej…)
– do zwiększenia radości życia, poczucia lekkości,….

 

Ponadto można uzyskać Imię Duchowe, bardzo pomocne w rozwoju 

Można uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące dylematu życiowego